Interaktív oktatástechnika

Interaktív tábla

Interaktív oktatástechnikai megoldásaink

Az Amara Magyarország Kft. legfontosabb feladata az, hogy olyan oktatási megoldásokat kínáljon, amik a lehető legjobban támogatják a tanítást, illetve elősegítik a tanulást. Minden interaktív, illetve integrált megoldás mögött páratlan támogatás és képzettség található, evvel is támogatva az oktatókat, hogy a tantermeket a szükséges erőforrásokkal átalakíthassák egy megnyerő, és egyben hatékony tanulási környezetté, amely garantálja a sikert a tanulók számára.

Osztályszintű tanulás

Az osztályszintű tanulási megoldásunk megajándékozza a tanárokat az egyidejűleg számos diák felé történő hatékony oktatás lehetőségével, magával ragadva az egész osztályt, de szem előtt tartva az egyes tanulók egyedi igényeit.

Tanárok támogatása, diákok figyelmének lekötése

Képzeljünk el egy osztálytermet, ahol a tanár könnyedén alkalmazza a különféle interaktív technológiákat, a valós idejű értékelési eszközöket, amelyeket a kategórián belül a legjobb források és tartalmak támogatnak. Az osztályszintű tanulási megoldásunk olyan környezetet biztosít, ahol a tanárok és a hallgatók aktív résztvevőkké válnak.

Interaktív tábláink segítségével zökkenőmentes a hozzáférés számos időtakarékos erőforráshoz és nagymennyiségű tartalomhoz, melyeknek célja az oktatás egyszerűsítése, illetve az egyirányú monológok magával ragadó élményekké való átformálása.

Interaktív megoldásaink lehetővé teszik, hogy a diákok aktív résztvevői legyenek az előadásnak, valós időben álljanak kölcsönhatásban a digitális tartalommal. A hallgatók aktivitása értékelhetővé válik, illetve az előadások testre szabhatóak az ideális tanulási környezet megteremtéséhez, szem előtt tartva az egyedi, és az osztályszintű célkitűzéseket.

Interaktív megoldásunk átalakítja a tantermeket a produktív, integrált tanulási környezetté, ahol harmonikusan dolgozhatnak együtt a tanárok, a diákok és a technológia.

Miért válasszon minket?

Ragadja meg az osztály figyelmét – Óráin könnyedén megragadhatja az egész osztály figyelmét, miközben megfelel az egyéni igényeknek is. Egyszerűsítse az órák előkészítését- Segítségünkkel friss és széleskörű tantervekhez és erőforrásokhoz férhet hozzá, melyeket úgy állítottunk össze, hogy segítségükkel tanárai könnyen és gyorsan készíthetnek elő lebilincselő órákat. Használja fel meglévő erőforrásait – Hozza ki a beruházásból a lehető legtöbbet, rendszereink úgy lettek megtervezve, hogy könnyedén illeszthetőek már meglévő eszközei mellé. Megoldásaink páratlan szerviz és támogatási szolgáltatással párosulnak, többek között számos tréning lehetőséggel, amelyeken Ön munkatársai megtanulhatják, hogyan teremtsenek olyan időtálló, és produktivitást elősegítő interaktív környezetet, mely kiállja az idő próbáját.

Kiscsoportos tanulás

A kiscsoportos együttműködésen alapuló projektszerű tanulás fejleszti a diákok együttműködési készségét. A kiscsoportos tanulás megváltoztatja a diákok és a tanárok szerepkörét. Izgalmas lehetőség az együttműködésre, csapatmunkára való készség fejlesztésére. Cégünk megoldását úgy terveztük meg, hogy segítsen az átállásban a tanár irányította feladatokról a diákok vezette projektekre, mialatt segít a tanárnak az osztály fölötti ellenőrzés megtartásában. A rendelkezésre álló erőforrások használatával tanárai előre elkészíthetik az együttműködési projekteket. A vizsgáztató készülékek segítségével felmérhetik az egyes tanulók szintjét, majd ennek megfelelően csoportokat alakíthatnak ki. A projekt alapú tanulás során a diákok csapatokban oldják meg a feladatokat, multimédiás tartalomban gazdag alkalmazások segítségével. A munkájukat csapatként prezentálják, és a készülékkel készült eredmények alapján értékelhető ki. A tanárok azonnal visszajelezhetnek, és az órából hátralévő részt az egyénenként jelentkező hiányosságok pótlására, a felmerülő kérdések megválaszolására használhatják.

Miért választaná a kiscsoportos tanulást?

Csapatmunka elősegítése- a megoldást úgy terveztük meg, hogy elősegítse a csapatmunkát, lehetőséget adva minden tanulónak, hogy részt vegyen és profitáljon belőle. A csoportos munka lebilincselően izgalmas, így megragadhatja az osztály figyelmét. Növelje a hatékonyságot – A jól átgondolt rendszer és a rendelkezésre bocsájtott eszközök segítségével az egész osztály részt vehet a munkában, milatt az oktató egyénenként figyelemmel kísérheti a tevékenységüket. Multimédiás tartalmak – A rendelkezésre álló erőforrások és szoftverek segítségével az oktatók digitalis médialemekkel és gyakorlati elemekkel gazdagított órákat tarthatnak, így gazdagítva a tanulók nem csak elméleti hanem gyakorlati ismereteit is.

A kiscsoportos tanulásnak köszönhetően tanulói megtanulják a különböző nézőpontból történő problémavizsgálatot. Javul az érvelésük, meggyőzőképességük.

Tanuljon bárhol

Az osztálytermen kívüli világ tele van még felfedezésre váró tanulási lehetőséggel. Egyre több iskola kísérletezik az ideális tanulási környezet létrehozásával, új forradalmi technológiák segítségével. Így bárhol megvalósítható lenne az osztálytermen kívüli tanulás.

Interaktív oktatási eszközök

Szabadság és rugalmasság

Cégünk felismerte, hogy az oktatás nem egy statikus dolog, ezért olyan megoldásokat kínálunk, amelyek széleskörű hozzáférést tesznek lehetővé az interaktív, tartalmakhoz, és erőforrásokhoz. Mivel minden oktató ideje fontos, ezért cégünk olyan megoldásokat dolgozott ki, melyek segítségével idő takarítható meg az órák,előadások összeállítása és megtervezése során. Képzési programunkat úgy állítottuk össze, hogy segítsen a résztvevőkenek a tapasztalataik, oktatási stílusuk, tanterveik egymással való megosztásában. A program lehetőséget ad személyes workshopok, rugalmas online képzések formájában mindezen tapasztalatok átadására, elsajátítására. A tanfolyamok sokban hasonlítanak a diákok számára elérhető interaktív tanórákhoz, lebilincselően izgalmasak, ugyanakkor személyre szabottak.

Cégünk vizsgáztató készülékei kiegészítik az ActivProgress nevű tanterv és kiértékelő platformunk. Segítségével folyékony kommunikációt és együttműködést valósíthat meg, a diákok, szülők, és tanárok között, egy biztonságos web alapú tanuló portálon keresztül. Könnyedén hozzáférhet a diákok adataihoz, jegyeihez, valamint a nem iskolán belül megvalósuló külső projektekben nyújtott teljesítményéhez, kiértékeléséhez, figyelemmel kísérheti fejlődésüket.

Miért választaná cégünk “Tanulj bárhol” megoldását?

Növeleheti a produktivitást: A tanulás folyamatát kiterjesztheti az osztálytermen kívülre, online beosztások, interaktív tartalmak segítségével, melyekhez a diákok bárhol hozzáférhetnek.

Személyreszabott instrukciók: Az ActivProgress platformunk segítségével nyomon követheti a diákok fejlődését, az adott személy fejlődéséhez illő instrukciókkal egészítheti ki a tanmenetet.

Egyszerű kapcsolattartás: Könnyedén tarthatja a kapcsolatot a többi tanárral, a szülőkkel, és a diákokkal, egy web alapú biztonságos kapcsolaton keresztül.

Multimédiás tartalmak: A rendelkezésre álló erőforrások és szoftverek segítségével az oktatók digitalis médialemekkel és gyakorlati elemekkel gazdagított órákat tarthatnak, így gazdagítva a tanulók nem csak elméleti hanem gyakorlati ismereteit is.

Személyreszabott oktatás

Cégünk személyreszabott oktatási programja keretében az interaktív technológiai megoldásoknak köszönhetően a tanár képessé válik a diák pontos tudásának felmérésére, majd ennek függvényében a tanuló egyéni igényeinek leginkább megfelelő tanterv összeállítására. Cégünk “Személyreszabott oktatási “ megoldása az oktatást mentorálássá teszi hasonlatossá. Segít, hogy oktatóként a diák igényeinek legmegfelelőbb tantervet állíthassa össze. Ténylegesen személyreszabott tantervet hozhat létre, az egész osztály számára, hiszen tanárként a személyreszabható tartalmaink segítségével időt és energiát takaríthat meg. Folyamatos, vagy spontán számonkérések segítségével felmérheti az osztály tudását, valamint személyenkénti tudásszintjüket is. Az egyéni tempóra épülő tanulási megoldásunkat a vizsgáztató készülék is segíti, változó nehézségű tesztkérdések, időkorlátok megadását teszi lehetővé. Az ActivProgress nevű tanterv és kiértékelő platformunk segítségével folyékony kommunikációt és együttműködést valósíthat meg, a diákok, szülők, és tanárok között, egy biztonságos web alapú tanuló portálon keresztül. Könnyedén hozzáférhet a diákok adataihoz, jegyeihez, valamint a nem iskolán belül megvalósuló külső projektekben nyújtott teljesítményéhez, kiértékeléséhez, figyelemmel kísérheti fejlődésüket. Cégünk személyreszabott oktatási programja változtat a szokványos képzési metódusokon, segítségével minden tanuló a tudásszintjéhez, egyéni hozzáállásához leginkább passzoló tanmenetet kapja.

Válaszható Interaktív Oktatástechnikai és termékek szolgáltatások

Interaktív tábla

  • Interaktív kijelzők
  • Vizsgáztató, feleltető készülékek
  • Interaktív tartalmak és egyéb erőforrások
  • Szoftverek
  • Tantervek, kiértékelő keretrendszer
  • Oktatás és garancia